Entries by skrbnik-smocl

VABILO NA SKUPŠČINO 2019!

Spoštovani, Na podlagi 15. člena statuta ŠMOCL, sklicujem redno letno sejo, ki bo v nedeljo 10. 03. 2019 v dvorani Kursk v ŠMOCL-u ob 15:00 uri. Gradivo za sejo (Vsebinsko in finančno poročilo za leto 2018 ter programski in finančni načrta za leto 2018) bo dosegljivo na spletni strain društva Šmocl www.smocl.com, Dnevni red: 1. Otvoritev seje 2. Izvolitev delovnega predsedstva 3. Potrditev dnevnega reda 4. Vsebinsko in finančno poročilo za leto 2018 5. Poročilo […]

Vabljeni na soočenje županskih kandidatov!

Vabljeni na soočenje županskih kandidatov! Letošnja jesen ne prinaša samo ohladitve ter pestrosti barv. 18. novembra se boste krajani in krajanke, tako kot še v 212 občinah po Sloveniji, odločali o prihodnosti svojih lokalnih skupnosti ter svojega mesta.  Izvolili boste člane občinskih svetov, župane in člane svetov ožjih delov občin. Naša občina je razdeljena na več volilnih enot. 1. volilna enota obsega območje Krajevne skupnosti Laško. V tej volilni enoti se voli osem članov občinskega […]

Razpis (delovno mesto – urednik tiskanih in video vsebin)

Razpis (delovno mesto – urednik tiskanih in video vsebin) Študentski, mladinski in otroški center Laško razpisuje prosto delovno mesto Urednik tiskanih in video vsebin v enoti MMC/Otročji center Laško. Splošni in posebni pogoji delovnega mesta: – najmanj VII. stopnja izobrazbe novinarske ali družboslovne smeri, – poznavanje uporabe video programa Adobe Premier 6.0 OCS, – poznavanje programa Photoshop, – dokazljive izkušnje pri pripravi audio, video in pisanih prispevkov – zahtevnejše obvladovanje računalniških orodij (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, internet,…), […]

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju

Naziv projekta: Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1 Trajanje projekta: 01. 02. 2018 – 30. 09. 2018 Predvidena vrednost projekta: 11.100,00 EUR Predvideno sofinanciranje projekta: 11.100,00 EUR   Društvo ŠMOCL je mladinski center, ki kvalitetno zapolnjuje prosti čas mladostnikov, katerim pomaga do izobrazbe in poklica s pomočjo neformalnega izobraževanja, motivacijskih delavnic in prostovoljnega dela. Cilje in namene uresničujemo z izobraževanjem mladih prostovoljcev, z rednim mesečnim kulturnim programom, z vodenjem mladinskih in […]

Razpis za delovno mesto-urednik 2018

Študentski, mladinski in otroški center Laško razpisuje prosto delovno mesto Urednik tiskanih in video vsebin v enoti MMC/Otročji center Laško. Splošni in posebni pogoji delovnega mesta: najmanj VII. stopnja izobrazbe novinarske ali družboslovne smeri, dokazilo o brezposelnosti, neaktivnosti oz. postopku izgubljanja brezposelnosti, poznavanje uporabe video programa Adobe Premier 6.0 OCS, poznavanje programa Photoshop, dokazljive izkušnje pri pripravi audio, video in pisanih prispevkov zahtevnejše obvladovanje računalniških orodij (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, internet, ipd.), komunikacijske in organizacijske […]