Vabilo!
Na podlagi 15. člena statuta ŠMOCL sklicujem redno letno sejo, ki bo v nedeljo
25. 03. 2018 v dvorani Kursk v ŠMOCL-u ob 16:00 uri.
Gradivo za sejo (Vsebinsko in finančno poročilo za leto 2017 ter programski in finančni
načrta za leto 2017) bo dosegljivo na spletni strain društva Šmocl www.smocl.com,

Dnevni red:
1.Otvoritev seje
2.Izvolitev delovnega predsedstva
3. Potrditev dnevnega reda
4. Vsebinsko in finančno poročilo za leto 2017
5. Poročilo upravnega odbora
6. Poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije
7. Predstavitev programskega in finančnega načrta za leto 2018
8. Razno

Predsednik društva ŠMOCL
Domen Trkulja