Študentski, mladinski in otroški center Laško razpisuje prosto delovno mesto Urednik tiskanih in video vsebin v enoti MMC/Otročji center Laško.

Splošni in posebni pogoji delovnega mesta:

 • najmanj VII. stopnja izobrazbe novinarske ali družboslovne smeri,
 • dokazilo o brezposelnosti, neaktivnosti oz. postopku izgubljanja brezposelnosti,
 • poznavanje uporabe video programa Adobe Premier 6.0 OCS,
 • poznavanje programa Photoshop,
 • dokazljive izkušnje pri pripravi audio, video in pisanih prispevkov
 • zahtevnejše obvladovanje računalniških orodij (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, internet, ipd.),
 • komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
 • znanje vsaj enega tujega jezika.

 

Vsebina dela in pričakovana znanja:

 • priprava besedil, intervjujev, audio in video prispevkov, priprava scenarijev, priprava člankov za tiskane medije in TV Laško
 • koordinacija snemalne ekipe
 • priprava in mešanje video materiala za tv prispevke in video dokumentarne filme,
 • učenje uporabe video programa Adobe Premier 6.0CS, učenje uporabe Photoshopa.
 • organizacija kulturnih dogodkov (predavanja, lutkovne in gledališke predstave, koncerti, razstave, tečaji),
 • lektoriranje besedil in urejanju spletnih strani,
 • izvajanje strokovnih, organizacijskih, administrativnih in tehničnih opravil na področju mladinske dejavnosti,
 • sodelovanje pri prijavah na javne razpise,
 • izvajanje odobrenih projektov,
 • koordinacija in vodenje dela prostovoljcev,
 • sodelovanje z izvajalci mladinskih dejavnosti in športa na območju občine Laško in širše,
 • opravljanje drugih nalog, ki sodijo v to področje po navodilih in zadolžitvah vodje mladinskega centra.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas enega leta.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in opisom izkušenj, pridobljenih znanj ter dokazilom o brezposelnosti, neaktivnosti oz. postopka izgubljanja zaposlitve naj kandidati/tke pošljejo v osmih dneh od objave razpisa na elektronski naslov info@smocl.com. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

»Operacijo delno financirata Ministrstvo za kulturo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«

 

Laško, 20. 3. 2018