• Naziv projekta: Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1
  • Trajanje projekta: 01. 02. 2018 – 30. 09. 2018
  • Predvidena vrednost projekta: 11.100,00 EUR
  • Predvideno sofinanciranje projekta: 11.100,00 EUR

 

Društvo ŠMOCL je mladinski center, ki kvalitetno zapolnjuje prosti čas mladostnikov, katerim
pomaga do izobrazbe in poklica s pomočjo neformalnega izobraževanja, motivacijskih delavnic in
prostovoljnega dela. Cilje in namene uresničujemo z izobraževanjem mladih prostovoljcev, z rednim
mesečnim kulturnim programom, z vodenjem mladinskih in ustvarjalnih delavnic, z info točko, kjer je
vsem prebivalcem omogočen brezplačen dostop do interneta in necenzuriranih informacij s področja
kulture, mladinskega dela in mladinske politike. Z letnim programom in organizacijo različnih
dejavnosti našega društva podpiramo in spodbujamo mlade k pridobivanju kompetenc za neodvisno
življenje, ki bodo pripomogle k njihovi avtonomiji. V čim višji meri poskušamo obogatiti življenja
mladih s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti in razvijanjem njihovih potencialov skozi realizacijo
njihovih lastnih idej in projektov.

 

Projekt vključuje zaposlitev mladinskega delavca s polnim delovnim časom za obdobje 8 mesecev. Še
dodaten mesec zaposlitve bo financiralo Društvo ŠMOCL z lastnimi viri.
Mladinski delavec v sklopu letnega programa društva na področju mladinskega dela izvaja številne
aktivnosti: načrtovanje in izvajanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi, vrednotenje
programov mladinskega dela, vzpostavljanje in vzdrževanje sodelovalnih in zaupnih odnosov z
mladimi, delovanje z mladimi v skupinah in timih, omogočanje mladim pridobivanje kompetenc ter
izvajanje dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih.

 

Mladinsko delo vodi mlade v večjo zaposljivost. Posameznik v procesu mladinskega dela pridobi tudi
določene kompetence, ki jih lahko uporabi na svojem delovnem mestu tudi za izvajanje nalog, ki
sicer na prvi pogled niso podobne tistim, ki jih je opravljal v mladinskem delu. Seveda pa se še večji
potenciala skriva v tako imenovanih mehkih veščinah, kot sta na primer komunikacija in sposobnost
delovanja v timu. Pogosti so tudi primeri, ko dejavnost, ki jo je posameznik opravljal v mladinskem
delu, v isti ali drugi organizaciji postane njegova občasna ali stalna zaposlitev. Mladinsko delo lahko
torej vodi tudi v sfero trga. Obenem se lahko mladinski delavec vključi tudi v javno sfero, kot so na
primer sodelovanje pri kreiranju politik, zagovorništvo mladih ali zastopanje društva ŠMOCL na
različnih dogodkih.

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada”.
Več na spletni strani EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si