Razpis (delovno mesto – urednik tiskanih in video vsebin)

Študentski, mladinski in otroški center Laško razpisuje prosto delovno mesto Urednik
tiskanih in video vsebin v enoti MMC/Otročji center Laško.
Splošni in posebni pogoji delovnega mesta:

– najmanj VII. stopnja izobrazbe novinarske ali družboslovne smeri,
– poznavanje uporabe video programa Adobe Premier 6.0 OCS,
– poznavanje programa Photoshop,
– dokazljive izkušnje pri pripravi audio, video in pisanih prispevkov
– zahtevnejše obvladovanje računalniških orodij (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, internet,…),
– komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
– znanje vsaj enega tujega jezika. 

Dodatni pogoji:
– ima stalno prebivališče Republiki Sloveniji v eni izmed kohezijskih regij (Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija)
– starost do vključno 29 let (ob podpisu pogodbe o zaposlitvi);
– je vsaj en (1) mesec prijavljen v evidenci brezposelnih oseb;
– se NE izobražuje ali usposablja v programih, ki so financirani iz javnih sredstev;
– ima poseben interes do dela na kulturnem področju ali področjih posredno povezanih s kulturnimi dejavnostmi.

Vsebina dela in pričakovana znanja:
– priprava besedil, intervjujev, audio in video prispevkov, priprava scenarijev, priprava člankov za tiskane medije in TV Laško
– koordinacija snemalne ekipe
– priprava in mešanje video materiala za tv prispevke in video dokumentarne filme,
– učenje uporabe video programa Adobe Premier 6.0CS, učenje uporabe Photoshopa.
– organizacija kulturnih dogodkov (predavanja, lutkovne in gledališke predstave, koncerti, razstave, tečaji),
– lektoriranje besedil in urejanju spletnih strani,
– izvajanje strokovnih, organizacijskih, administrativnih in tehničnih opravil na področju mladinske dejavnosti,
– sodelovanje pri prijavah na javne razpise,
– izvajanje odobrenih projektov,
– koordinacija in vodenje dela prostovoljcev,
– sodelovanje z izvajalci mladinskih dejavnosti in športa na območju občine Laško in širše,
– opravljanje drugih nalog, ki sodijo v to področje po navodilih in zadolžitvah vodje mladinskega centra.

Prosto delovno mesto bo na voljo v kolikor bo Društvo ŠMOCL uspešno kandidiral na javnem razpisu “Subvencije za delodajalce na področju kulturnih dejavnosti”, ki bo sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas enega leta. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in opisom izkušenj ter pridobljenih znanj naj kandidati/tke pošljejo v osmih dneh od objave razpisa na elektronski naslov info@smocl.com ali po pošti na naslov Trubarjeva 13, 3270 Laško. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

 

Laško, 15. 10. 2018