Spoštovani,

Na podlagi 15. člena statuta ŠMOCL, sklicujem redno letno sejo, ki bo v nedeljo 10. 03. 2019 v dvorani Kursk v ŠMOCL-u ob 15:00 uri. Gradivo za sejo (Vsebinsko in finančno poročilo za leto 2018 ter programski in finančni načrta za leto 2018) bo dosegljivo na spletni strain društva Šmocl www.smocl.com,

Dnevni red:
1. Otvoritev seje
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Potrditev dnevnega reda
4. Vsebinsko in finančno poročilo za leto 2018
5. Poročilo upravnega odbora
6. Poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije
7. Predstavitev programskega in finančnega načrta za leto 2019
8. Volitve
9. Razno

Predsednik društva ŠMOCL
Domen Trkulja