Študentski, mladinski in otroški center Laško razpisuje prosto delovno mesto Urednik tiskanih in video vsebin v enoti MMC/Otročji center Laško.

Splošni in posebni pogoji delovnega mesta:
• najmanj VII. stopnja izobrazbe novinarske ali družboslovne smeri,
• dokazilo o brezposelnosti, neaktivnosti oz. postopku izgubljanja brezposelnosti,
• poznavanje uporabe video programa Adobe Premier 6.0 OCS,
• poznavanje programa Photoshop,
• dokazljive izkušnje pri pripravi audio, video in pisanih prispevkov
• zahtevnejše obvladovanje računalniških orodij (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, internet, ipd.),
• komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
• znanje vsaj enega tujega jezika.

Vsebina dela in pričakovana znanja:
• priprava besedil, intervjujev, audio in video prispevkov, priprava scenarijev, priprava člankov za tiskane medije in TV Laško
• koordinacija snemalne ekipe
• priprava in mešanje video materiala za tv prispevke in video dokumentarne filme,
• učenje uporabe video programa Adobe Premier 6.0CS, učenje uporabe Photoshopa.
• organizacija kulturnih dogodkov (predavanja, lutkovne in gledališke predstave, koncerti, razstave, tečaji),
• lektoriranje besedil in urejanju spletnih strani,
• izvajanje strokovnih, organizacijskih, administrativnih in tehničnih opravil na področju mladinske dejavnosti,
• sodelovanje pri prijavah na javne razpise,
• izvajanje odobrenih projektov,
• koordinacija in vodenje dela prostovoljcev,
• sodelovanje z izvajalci mladinskih dejavnosti in športa na območju občine Laško in širše,
• opravljanje drugih nalog, ki sodijo v to področje po navodilih in zadolžitvah vodje mladinskega centra.

Čas za prijavo je do 30.5.2020

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in opisom izkušenj, pridobljenih znanj ter dokazilom o brezposelnosti, neaktivnosti oz. postopka izgubljanja zaposlitve naj kandidati/tke pošljejo v osmih dneh od objave razpisa na elektronski naslov info@smocl.com. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

»Operacijo delno financirata Ministrstvo za kulturo in Evropska
unija iz Evropskega socialnega sklada«

Laško, 21.5.2020