Spoštovani,
Na podlagi 15. člena statuta ŠMOCL, sklicujem redno letno sejo, ki bo v

nedeljo 12. 06. 2020 v dvorani Otročjega centra Kino ob 17:00 uri.

Gradivo za sejo (Vsebinsko in finančno poročilo za leto 2019 ter programski in finančni načrta za leto 2019) bo dosegljivo na spletni strani društva Šmocl www.smocl.com,

Dnevni red:
1. Otvoritev seje
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Potrditev dnevnega reda
4. Vsebinsko in finančno poročilo za leto 2019
5. Poročilo upravnega odbora
6. Poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije
7. Predstavitev programskega in finančnega načrta za leto 2020
8. Razno

Predsednik društva ŠMO