Razpis za delovno mesto “oblikovalec multimedia”

Študentski, mladinski in otroški center Laško razpisuje prosto delovno mesto Oblikovalec multimedije v enoti MMC/Otročji center Laško.

Splošni in posebni pogoji delovnega mesta:

 • min. V stopnja izobrazbe,
 • poznavanje Audio in video tehnike, 
 • poznavanje programov za mešanje zvoka za film in tv,
 • poznavanje programa cubase studio,
 • poznavanje tehnik prepisovanja in arhiviranja zvoka na različne medije,
 • poznavanje programov za pripravo in mešanje video materiala za tv prispevke in video dokumentarne filme,
 • poznavanje video programa Adobe Premiere 6.0CS,adobe Audition, 
 • poznavanje in praktična uporaba mešalne mize (Behringer X32 Digitalni mikser,
 • zaželjen izpit za tonskega tehnika
 • poznavanje osvetlitvene tehnike.
 • Poznavanje programa Photoshop,
 • Dokazljive izkušnje pri pripravi audio, video in pisanih prispevkov
 • zahtevnejše obvladovanje računalniških orodij (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, internet, ipd.),
 • komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
 • znanje vsaj enega tujega jezika.

Vsebina dela in pričakovana znanja:

Poznavanje audio in video tehnike, poznavanje mešanja zvoka za film in tv, priprava in kodiranje zvoka v formate za filmske, televizijske in druge potrebe, skrb za brezhibno delovanje in posodabljanje strojne in programske opreme avdio studia in avdio montaž (poznavanje programa cubase studio, odpravljanje manjših napak), poznavanje tehnik prepisovanja in arhiviranja zvoka na različne medije, projekcija slike in zvoka iz različnih nosilcev (datoteka filmski trak, Blu-ray, HDcam…), priprava in mešanje video materiala za tv prispevke in video dokumetarne filme, pomoč pri informiranju obiskovalcev dnevnega centra, poznavanje video programa Adobe Premiere 6.0CS,adobe Audition, Adobe Photoshop, poznavanje in praktična uporaba mešalne mize (Behringer X32 Digitalni mikser), ozvočevanje manjših in večjih kulturnih prireditev, izpit za tonskega tehnika, osvetljevanje objektov in prireditev, poznavnaje osvetlitvene tehnike, pomoč pri organizaciji in izvedbi kulturnih dogodkov in prireditev, izvajanje odobrenih projektov, koordinacija in vodenje dela prostovoljcev, sodelovanje z izvajalci mladinskih dejavnosti in športa na območju občine Laško in širše, opravljanje drugih nalog, ki sodijo v to področje po navodilih in zadolžitvah vodje mladinskega centra.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas treh (3) mesecev z možnostjo podaljšanja.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in opisom izkušenj, pridobljenih znanj naj kandidati/tke pošljejo v petih (5) dneh od objave razpisa na elektronski naslov info@smocl.com. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

Tel: 031 532 600

Laško, 28.3. 2022