Razpis za delovno mesto

Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO, 03 733 87 44, 051 425 950, mail:info@smocl.com

Študentski, mladinski in otroški center Laško razpisuje prosto delovno mesto Urednik tiskanih in video vsebin v enoti MMC/Otročji center Laško.

Splošni in posebni pogoji delovnega mesta:

 • najmanj VII. stopnja izobrazbe novinarske ali družboslovne smeri,
 • dokazilo o brezposelnosti, neaktivnosti oz. postopku izgubljanja brezposelnosti,
 • poznavanje uporabe video programa Adobe Premier 6.0 OCS,
 • poznavanje programa Photoshop,
 • dokazljive izkušnje pri pripravi audio, video in pisanih prispevkov
 • zahtevnejše obvladovanje računalniških orodij (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, internet, ipd.),
 • komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
 • znanje vsaj enega tujega jezika.

 

Vsebina dela in pričakovana znanja:

 • priprava besedil, intervjujev, audio in video prispevkov, priprava scenarijev, priprava člankov za tiskane medije in TV Laško
 • koordinacija snemalne ekipe
 • priprava in mešanje video materiala za tv prispevke in video dokumentarne filme,
 • učenje uporabe video programa Adobe Premier 6.0CS, učenje uporabe Photoshopa.
 • organizacija kulturnih dogodkov (predavanja, lutkovne in gledališke predstave, koncerti, razstave, tečaji),
 • lektoriranje besedil in urejanju spletnih strani,
 • izvajanje strokovnih, organizacijskih, administrativnih in tehničnih opravil na področju mladinske dejavnosti,
 • sodelovanje pri prijavah na javne razpise,
 • izvajanje odobrenih projektov,
 • koordinacija in vodenje dela prostovoljcev,
 • sodelovanje z izvajalci mladinskih dejavnosti in športa na območju občine Laško in širše,
 • opravljanje drugih nalog, ki sodijo v to področje po navodilih in zadolžitvah vodje mladinskega centra.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas enega leta.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in opisom izkušenj, pridobljenih znanj ter dokazilom o brezposelnosti, neaktivnosti oz. postopka izgubljanja zaposlitve naj kandidati/tke pošljejo v petih dneh od objave razpisa na elektronski naslov info@smocl.com. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

»Operacijo delno financirata Ministrstvo za kulturo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«

 

Laško, 20. 5. 2019

Razpis za delovno mesto

Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO, 03 733 87 44, 051 425 950, mail:info@smocl.com

Študentski, mladinski in otroški center Laško razpisuje prosto delovno mesto Oblikovalec multimedije v enoti MMC/Otročji center Laško.

Splošni in posebni pogoji delovnega mesta:

 • min. V stopnja izobrazbe,
 • dokazilo o brezposelnosti, neaktivnosti oz. postopku izgubljanja brezposelnosti,
 • poznavanje Audio in video tehnike,
 • poznavanje programov za mešanje zvoka za film in tv,
 • poznavanje programa cubase studio,
 • poznavanje tehnik prepisovanja in arhiviranja zvoka na različne medije,
 • poznavanje programov za pripravo in mešanje video materiala za tv prispevke in video dokumentarne filme,
 • poznavanje video programa Adobe Premiere 6.0CS,adobe Audition,
 • poznavanje in praktična uporaba mešalne mize (Behringer X32 Digitalni mikser,
 • zaželjen izpit za tonskega tehnika
 • poznavanje osvetlitvene tehnike.
 • Poznavanje programa Photoshop,
 • Dokazljive izkušnje pri pripravi audio, video in pisanih prispevkov
 • zahtevnejše obvladovanje računalniških orodij (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, internet, ipd.),
 • komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
 • znanje vsaj enega tujega jezika.

Vsebina dela in pričakovana znanja:

Poznavanje audio in video tehnike, poznavanje mešanja zvoka za film in tv, priprava in kodiranje zvoka v formate za filmske, televizijske in druge potrebe, skrb za brezhibno delovanje in posodabljanje strojne in programske opreme avdio studia in avdio montaž (poznavanje programa cubase studio, odpravljanje manjših napak), poznavanje tehnik prepisovanja in arhiviranja zvoka na različne medije, projekcija slike in zvoka iz različnih nosilcev (datoteka filmski trak, Blu-ray, HDcam…), priprava in mešanje video materiala za tv prispevke in video dokumetarne filme, pomoč pri informiranju obiskovalcev dnevnega centra, poznavanje video programa Adobe Premiere 6.0CS,adobe Audition, Adobe Photoshop, poznavanje in praktična uporaba mešalne mize (Behringer X32 Digitalni mikser), ozvočevanje manjših in večjih kulturnih prireditev, izpit za tonskega tehnika, osvetljevanje objektov in prireditev, poznavnaje osvetlitvene tehnike, pomoč pri organizaciji in izvedbi kulturnih dogodkov in prireditev, izvajanje odobrenih projektov, koordinacija in vodenje dela prostovoljcev, sodelovanje z izvajalci mladinskih dejavnosti in športa na območju občine Laško in širše, opravljanje drugih nalog, ki sodijo v to področje po navodilih in zadolžitvah vodje mladinskega centra.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas enega (1) leta.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in opisom izkušenj, pridobljenih znanj ter dokazilom o brezposelnosti, neaktivnosti oz. postopka izgubljanja zaposlitve naj kandidati/tke pošljejo v petih dneh od objave razpisa na elektronski naslov info@smocl.com. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

 

»Operacijo delno financirata Ministrstvo za kulturo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«

Laško, 20. 5. 2019

 

Cikel ruskega filma 2019

24. maj 2019 ob 20. uri
POT NAVZGOR
športna drama

 

VABILO NA SKUPŠČINO 2019!

Spoštovani,

Na podlagi 15. člena statuta ŠMOCL, sklicujem redno letno sejo, ki bo v nedeljo 10. 03. 2019 v dvorani Kursk v ŠMOCL-u ob 15:00 uri. Gradivo za sejo (Vsebinsko in finančno poročilo za leto 2018 ter programski in finančni načrta za leto 2018) bo dosegljivo na spletni strain društva Šmocl www.smocl.com,

Dnevni red:
1. Otvoritev seje
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Potrditev dnevnega reda
4. Vsebinsko in finančno poročilo za leto 2018
5. Poročilo upravnega odbora
6. Poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije
7. Predstavitev programskega in finančnega načrta za leto 2019
8. Volitve
9. Razno

Predsednik društva ŠMOCL
Domen Trkulja

Vabljeni na soočenje županskih kandidatov!

Vabljeni na soočenje županskih kandidatov!

Letošnja jesen ne prinaša samo ohladitve ter pestrosti barv. 18. novembra se boste krajani in krajanke, tako kot še v 212 občinah po Sloveniji, odločali o prihodnosti svojih lokalnih skupnosti ter svojega mesta.  Izvolili boste člane občinskih svetov, župane in člane svetov ožjih delov občin. Naša občina je razdeljena na več volilnih enot.

1. volilna enota obsega območje Krajevne skupnosti Laško. V tej volilni enoti se voli osem članov občinskega sveta.
2. volilna enota obsega območja krajevnih skupnosti: Rečica, Marija Gradec, Vrh nad Laškim in Breze. V tej volilni enoti se voli osem članov občinskega sveta.
3. volilna enota obsega območja krajevnih skupnosti: Rimske Toplice, Jurklošter, Sedraž in Zidani most. V tej volilni enoti se voli sedem članov občinskega sveta.

Ker bo tako za kandidate občinskih svetov kot za župane odločilen ravno VAŠ GLAS, smo se odločili, da v ta namen organiziramo javno soočenje vseh županskih kandidatov.  Za županski stolček gredo v boj dosedanji župan, Franc Zdolšek, ki kandidira s stranko SLS, Enej Kirn, ki je svojo kandidaturo najavil s podporo liste Mlada moč občina Laško, ter Bojan Špiler, kandidat liste SMC.

Novinarska ekipa TV Laškega, ki bo za vas od danes naprej tudi budno spremljala boj za županske volitve, je za vas pripravila prvega od videov na temo lokalnih volitev. Pomembno je, da 18. novembra na volitvah oddate svoj glas, mi pa vam bomo izbiro olajšali tudi preko novinarskih reportaž, ki bodo sledile v prihajajočem mesecu, ter z županskim soočenjem, ki ga prirejamo 6. novembra, ob 19.00 uri v Pomembno je, da se o prihodnosti svojega kraja in posledično o svoji prihodnosti odločite preudarno.

Soočenje županskih kadnidatov bo potekalo v Otročjem centru kino Laško, kandidate pa bomo popeljali preko pomembnih točk s tematikami, ki se dotikajo gospodarstva, turizma, lokalnih skupnosti, lokalnih društev, politike zaposlovanja mladih, sociale in drugih pomembnih vprašanj, ki pritičejo tovsrtnim soočenjem.

Vabljeni tudi, da nam svoja vprašanja, ki bi jih želeli slišati na soočenju, pošljete v uredništvo na mail volitve18.lasko@gmail.com . Nekatera izmed njih bomo zastavili županskim kandidatom. Vsekakor pa upamo, da se boste dogodka udeležili v čim večjem številu in vprašanja zastavili tudi v živo.

Vaš glas šteje!