O NAS

Društvo študentski, mladinski in otroški center Laško je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se formalno povezale z namenom izvajanja različnih dejavnosti za študente, mlade in otroke na območju občine Laško.
if(!is_single() && $avia_config[‘blog_content’] == ‘excerpt_read_more’)

Društvo izvaja tiste dejavnosti za študente, mlade in otroke, ki pomenijo splošno družbeno korist ter predvsem v smislu izgradnje njihove samostojne in neodvisne osebnosti, ki se bo sposobna prilagajati in vključevati tudi v delovanje skupin. Tako je smisel izvajanja dejavnosti društva predvsem v pripravljanju, izobraževanju, vzpodbujanju in dajanju različnih oblik pomoči študentom, mladim in otrokom z namenom pomoči na življenjski in poklicni poti.

V društvu ŠMOCL stremimo k temu, da mladim omogočimo bogatitev kulturnega življenja s spodbujanjem kreativnosti ter razvojem njihovih potencialov in sposobnosti pri realizaciji njihovih idej in projektov. Glavni namen društva je kvalitetno zapolniti prosti čas mladostnikov, jim pomagati do izobrazbe in poklica s pomočjo neformalnega izobraževanja, prostovoljnega dela ali preko motivacijskih delavnic. Neformalno izobraževanje mladih poteka v sklopu izvedbe raznoraznih projektov, od organizacije koncertov in drugih kulturnih dogodkov do pridobivanja prvih znanj s področja multimedijev (snemanje in produkcija). Mladi se preizkušajo v različnih vlogah, od tržnika, fotografa, promotorja (oblikovanje plakatov in letakov itd.), prodajalcev kart, gostinskega osebja do vzdrževalca prostorov. Z aktivnim sodelovanjem v društvu tudi soodločajo o programu društva, s čimer pridobivajo različne organizacijske izkušnje in se učijo prevzemanja odgovornosti. Ta znanja jim omogočajo lažjo vključitev na trg dela in morebitno zaposlitev.

ŠMOCL in MULTIMEDIJA

V sklopu spletne televizije MMC TV Laško lahko mladi s praktičnimi izkušnjami pridobivajo nova znanja in kompetence s področja avdio-vizualnih vsebin ter tako spoznavajo različne tehnike video in avdio produkcije. Omenjen projekt ima pomembno vlogo pri generaciji mladih, ki že ali še bodo obiskovali srednjo šolo in pri aktivnih iskalcih zaposlitve.

V društvu mladim glasbenim skupinam in ustvarjalcem že več let omogočamo tehnično izvedbo in redno vadbo v prostorih ŠMOCL-a, v tem sklopu pa delujemo tudi s projektom koprodukcije snemanja zgoščenk lokalnim glasbenim skupinam.

POVEZOVANJE

Aktivno se že več let povezujemo z lokalnimi društvi, predvsem v smislu nudenja tehnične podpore pri izvajanju njihovih aktivnosti. Pri tem spodbujamo naše mlajše prostovoljce, da pomagajo izkušenejšim, s čimer pridobivajo nova znanja in poznanstva.

KAJ NAS ŠE ČAKA

V prihodnosti želimo nadaljevati in nadgrajevati svoja znanja na področju organizacije koncertov in drugih dogodkov za mlade iz lokalnega in širšega okolja. Hkrati želimo mladim ponuditi priložnost neformalnega izobraževanja in pridobivanja izkušenj na zgoraj opisanih področjih.

 

Namen društva je:

– organizirati, spodbujati in predstavljati lokalni ter širši javnosti dejavnosti študentov, mladih in otrok, ki pomenijo splošno družbeno korist;

– povezovati ter združevati študente, mlade in otroke predvsem na območju občine Laško;
– povezovati ter združevati študente, mlade in otroke tudi na regionalnem, državnem in mednarodnem nivoju;

– izvajanje, organizacija in predstavljanje lokalni ter širši javnosti dejavnosti študentov, mladih in otrok, ki pomenijo različne družbeno koristne dosežke na področju kulture, umetnosti, glasbe, športa ali drugih življenjskih aktivnosti.

 

Cilji društva so:

– razvijati samostojnost, neodvisnost, kreativnost in druge sposobnosti študentov, mladih in otrok za potrebe njihovega življenja in splošne družbene koristi;

– razvijati različne sposobnosti študentov, mladih in otrok za delo in življenje v skupnosti;

– pripravljati, vzpodbujati, dajati pomoč ter izobraževati študente, mlade in otroke na vseh področjih, ki pomenijo za njih in družbo korist;

– informiranje lokalne ter širše javnosti o dejavnostih, aktivnostih ter življenju študentov, mladih in otrok s poudarkom na območju občine Laško;

– sodelovanje s podobnimi organizacijami in društvi doma ter v tujini,

– organizacija kakovostnih, družbeno koristnih, izobraževalnih, vzgojnih, dokumentarnih dogodkov za študente, mlade in otroke.