MMC TV LAŠKO

MMC TV Laško je spletna televizija, ki v lokalnem okolju deluje od leta 2011. V letu 2015 smo posodobili našo spletno stran, ki ponuja večjo preglednost in dostopnost medijskih vsebin. Priprava prispevkov in oddaj na lokalni ravni oziroma o lokalnem dogajanju je pomembna za raznolikost medijskih vsebin v Sloveniji in predvsem za enakopravno uresničevanje pravice tudi lokalnega in regionalnega prebivalstva do javnega obveščanja ter objektivne obveščenosti.

Občina Laško je ena največjih občin v Sloveniji, kar pomeni veliko število dogodkov, dejavnosti in tudi problematike v mestu in okoliških krajih. Dogajanje v občini je večkrat povezano tudi z ohranjanjem tradicij in slovenske kulture, pri čemer ste najbolj dejavni predvsem lokalna društva in organizacije, v občini se večkrat pojavlja problematika varstva pred naravnimi nesrečami, mnogo je gospodarskih subjektov, navsezadnje pa se v naši občini skriva veliko posameznikov z zgodbami, izkušnjami in predlogi, ki so zanimivi in pomembni za lokalno (pa tudi regionalno in nacionalno) raven. S predvajanjem prispevkov in oddaj, ki zajemajo informativne, izobraževalne, razvedrilne, kulturno-umetniške, otroške in mladinske vsebine, želimo zagotoviti raznoliko vsebinsko shemo našega medija.

Ker nam kateri dogodek ali zanimiva zgodba uide, vas vabimo, da nas obveščate o dogodkih vašega društva, organizacije ali podjetja, z vašo pomočjo pa bomo imeli tudi večji pregled nad dogajanjem v občini Laško, saj želimo v prispevkih in oddajah zajeti čim bolj raznoliko dogajanje v naši občini.

 

KONTAKT

E-mail: urednistvo@tvlasko.si

Odgovorni urednik

Jurij Šuhel

+386 31 532 600

Novinarka

Nika Teraž

+386 51 306 939