Vabimo vas na izobraževalno predavanje Slovenske karitas TRGOVINA Z LJUDMI, ki bo poteklo v četrtek, 13. aprila 2017, ob 17. uri v Otročjem centru Kino Laško.

Trgovina z ljudmi je prepoznana kot ena najbolj donosnih dejavnosti mednarodno organiziranega kriminila, ki ima tudi hude posledice za varnost, blaginjo in človekove pravice. Trgovanje in izkoriščanje ljudi poteka na različne načine, poleg spolnega izkoriščanja so vse bolj prisotne tudi druge oblike: prisilno delo, prisilno beračenje, služabništvo, siljenje v kriminalna dejanja, prisilne poroke in trgovanje s človeškimi organi. Po ocenah Evropske komisije je na območju Evropske unije v pasti trgovanja z ljudmi ujetih več kot 100.000 ljudi letno, med njimi so tudi otroci. Med žrtvami so tudi državljani in državljanke Slovenije. V še posebej ranljivo kategorijo potecialnih žrtev trgovine z ljudmi spadajo otroci in mladostniki, tuji delavci, begunci in migranti.

V luči pereče tematike Slovenska karitas že vse od leta 2006 deluje na področju boja proti trgovini z ljudmi s celostno psihosocialno oskrbo žrtev, preventivnimi aktivnostmi, mednarodnim sodelovanjem in izobraževanjem.